Privatumo politika

Teisinė informacija

Ši svetainė yra UAB “GROŽIO GALIA” nuosavybė;
jos buveinė registruota adresu Vasario 16-osios g. 2 / Goštauto g. 4, Vilnius, Tel. 8 5 273 32 87, [email protected].

Už šioje svetainėje skelbiamą informaciją atsakingas vadovas ‒ Artiom Kolesnik, kuris yra „UAB “GROŽIO GALIA”“ direktorius.

Šios svetainės prieglobos paslaugas teikia akcinė bendrovė „”Amazon web service”, kurios buveinė registruota adresu 410 Terry Avenue North Seattle, P.O. Box 81226 Seattle, WA 98109-510, USA, tel. (206) 266-4064.

Autorių teisės, prekės ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės

Teisės į šią svetainę priklauso tik „UAB “GROŽIO GALIA”“, kuri vienintelė turi teisę naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis ir asmeninėmis teisėmis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiomis su šia svetaine arba jos dalimis, ir kuriai suteiktos teisės, t.y. prekės ženklo, autoriaus teisės ir teisės į nuotraukas, kurios tiesiogiai priklauso bendrovei arba įtrauktos į savininko leidimą.

Griežtai draudžiama bet kokiu būdu naudoti (t.y., parsisiųsti, atkurti, perduoti arba kitaip perteikti) visą svetainėje esančią medžiagą ar dalį jos (t.y., nuotraukas, paveikslėlius, tekstus, logotipus ir domenų pavadinimus) neasmeniniais neprekybiniais tikslais ir be išankstinio raštiško UAB “GROŽIO GALIA” leidimo.

Šių dalių naudojimas be leidimo laikomas įstatymo pažeidimu ir už jį taikomos įstatymuose numatytos sankcijos.

Minėtų dalių naudojimas, gavus leidimą, turi atitikti autorių teises reglamentuojančius įstatymus, ypač nurodant atkurto kūrinio autorių.

Pateiktos informacijos naudojimas

Kai su mumis susisieksite, dalyvausite konkurse ar pateiksite atsakymus į klausimynus, galėsite palikti mums savo kontaktinius bei asmeninius duomenis. Mes savo ruožtu galime pasinaudoti pateiktais duomenimis, kad galėtume jus informuoti apie savo produktus, pasiūlymus ir pateikti jums su konkursais susijusią informaciją ir pan.

Tačiau galite nuspręsti nepateikti mums jokių savo duomenų. Tokiu atveju negausite informacijos apie mūsų svetainę ir/arba negalėsite pasinaudoti specialiais pasiūlymais.

Visą pateiktą informaciją UAB “GROŽIO GALIA” laikys griežtai konfidencialia ir ji bus naudojama tik UAB “GROŽIO GALIA” tikslais. Nepaisant to, jeigu dalyvausite konkurse, tuo atveju, jeigu jį laimėsite, turėsite leisti mums paskelbti tam tikrus jūsų asmeninius duomenis mūsų svetainėje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turite teisę naudotis, keisti ar trinti visus su jumis susijusius duomenis. Šia teise pasinaudoti galite, pranešę UAB “GROŽIO GALIA” raštu  adresu Vasario 16-osios g. 2 / Goštauto g. 4, Vilnius, arba elektroniniu paštu [email protected].

Be to, kas dėl asmens duomenų, kuriais galite naudotis per mūsų svetainę (t.y., naudodamiesi su konkursais susijusiais tinklalapiais), privalote stengtis nerinkti arba neteisingai nenaudoti informacijos ir, apskritai, nesielgti tokiu būdu, kuriuo gali būti padaryta žalos asmenų privatumui arba jų reputacijai.

Slapukų naudojimas

Kai lankotės mūsų svetainėje, gali būti, kad į jūsų naršyklės programinę įrangą automatiškai bus instaliuojamas slapukas. Slapukas – tai duomenų rinkinys, kuris padeda mums užfiksuoti informaciją, susijusią su tuo, kam naudojate mūsų svetainę. Šie duomenys  mums reikalingi, kad galėtume palengvinti naudojimąsi svetaine ir pateikti jums geresnės informacijos bei suteikti jums geresnės kokybės paslaugas. Jei nenorite, kad naudotumėmės šiais duomenimis, galite pasirinkti, kad jūsų naršyklė slapukus atmestų.

Hipersaitai

Šioje svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. UAB “GROŽIO GALIA” neatsako už informacijos pateikimą tokiose svetainėse ir už jų turinį.

Hipersaitų į UAB “GROŽIO GALIA” svetainę kūrimas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai iš anksto raštu gaunamas UAB “GROŽIO GALIA” leidimas.

Įsipareigojimai ir atsakomybė

UAB “GROŽIO GALIA” pasitelkia visus įmanomus būdus, kurių reikia,norint pateikti jums reikiamą ir patikrintą informaciją ir /arba priemones, tačiau neatsako už klaidas ar trūkstamus su tokiose svetainėse pateikiama informacija susijusius duomenis ir/arba už bet kokius svetainės virusus.

UAB “GROŽIO GALIA” nesuteikia ir/arba nesiūlo jokių aiškių ir nutylėtų garantijų dėl šios svetainės ar jos dalių. UAB “GROŽIO GALIA” jokiu atveju neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, nepaisant priežasties, kilmės pobūdžio ar pasekmių, atsirandančių dėl naudojimosi šia svetaine, prieigos prie jos arba negalėjimu/nesugebėjimu ja naudotis.

Šių sąlygų taikymas ir keitimas

Prieigą prie šios svetainės ir naudojimąsi ja reglamentuojančios nuostatos laikomos priimtomis be jokių išlygų kuriems nors svetainės lankytojams po svetainės paskelbimo internete.

Šios sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo metu, o tokie pakeitimai skelbiami internete ir laikomi priimtais tokiomis pačiomis pirmiau išdėstytomis sąlygomis.

Taikomi teisės aktai

Šioms sąlygoms taikomi Lietuvos teisės aktai. Lietuvos teismai vieninteliai turi teisę spręsti tiesiogiai ar netiesiogiai dėl šios svetainės ar jos naudojimo kilusius ginčus.

Susisiekite su mumis

Kilus klausimams arba, jei turite pastabų dėl šios teisinės informacijos, galite rašyti adresu Vasario 16-osios g. 2 / Goštauto g. 4, Vilnius, arba elektroniniu paštu [email protected]